Evert Bos (42 Jr.) getrouwd en vader van 3 jongens. Ik ben in het bezit van een bachelor social work en binnen de hulpverlening heb ik meer dan 14 jaar ervaring als sociaal pedagogisch hulpverlener. In de functie van persoonlijk begeleider heb ik op behandelgroepen, crisisgroep, fasehuizen, en zelfstandigheidstrainingen gewerkt. Veelal met uit-huis-geplaatste jongeren in de leeftijd van 10-19 jaar met psychosociale problematiek. In het ambulante werk ligt mijn ervaring in de begeleiding van leerlingen met hoog verzuim door moeilijk gedrag binnen groep en klas. Tijdens individuele trainingen werken we samen aan ego versterking, fysieke en mentale weerbaarheid, omgaan met groepsdruk en verwante problemen die aan de oorzaak van de uitval ligt.


Ik geloof in de kracht van ervaringsleer en gebruik daarbij sport en muzisch agogische activiteiten als middel.


Naast mijn professionele hulpverleningsachtergrond heb ik ruime ervaring op het gebied van jeugdwerk in combinatie met sport. Als instructeur geef ik les aan kinderen, jongeren en volwassenen in Oosterse zelfverdediging. 


Mensen die mij kennen noemen mij gepassioneerd, professioneel, creatief, analytisch, laagdrempelig, zelfstandig en betrokken.


Ik beschik over het vermogen om op verschillende niveaus professioneel aan te sluiten en ben daardoor flexibel inzetbaar.