Mijn inziens werkt aanbodgericht werken averechts op de hulpvraag van cliënten. Daarom werk ik vraaggericht, samen met cliënten en partijen komen tot de hulpvraag en daarvanuit te werk gaan. Daar zit mijn kracht! Dus neem contact met me op, om te zien of ik iets voor u kan betekenen.
Om toch een beeld te schetsen wat ik voor u zou kunnen betekenen, vindt u hieronder enkele mogelijke vormen beschreven. Mvg Evert ;)

2:1

Created with Sketch.

Sociaal agogische groepstraining                       (duur 7-10 weken, 6-12 deelnemers)

De training is geschikt voor zowel jongens als meiden met een overeenkomstige hulpvraag  in de leeftijd (10-18+) die er de voorkeur aan geven om sociale vaardigheden op een contactuele, sportieve manier aan te leren. Deze groepstraining is gericht op het weerbaarder maken van jezelf, fysiek, mentaal en sociaal door middel van mentale, sociale en fysieke oefeningen. 

Bij aanmelding, observatie en inventarisatie wordt groepsindeling gevormd op basis van hulpvraag, geslacht en leeftijd.                           (aanvang training in overleg met deelnemers)


 ·         1 observatie / kennismaking met jongeren (in eigen vertrouwde omgeving) (60 min)
 ·         4-8 groepstrainingen   (60 min)
 ·         1 afsluiting met eventuele ouders/begeleiders/docenten.
 
 Effecten van de trainingen
Verhoogde zelfredzaamheid, sociale weerbaarheid, zelfvertrouwen, zelfrespect, inzicht in eigen handelen en het verkrijgen van handelingsalternatieven.

Deze training wordt vergoed door gemeente Urk.

In2action

Created with Sketch.

Kortdurende sociaal agogische trajecten (individueel) met sport als middel (duur 7 weken)


De training is geschikt voor zowel jongens als meiden (10-18+) die er de voorkeur aan geven om sociale vaardigheden op een contactuele, sportieve manier aan te leren. Deze training is gericht op het weerbaarder maken van jezelf, fysiek, mentaal en sociaal door middel van sociale en lichamelijke oefeningen. De vaardigheden hebben betrekking op het aangaan van sociale interacties, het verminderen van conflicten, jezelf leren verdedigen en het aangaan en onderhouden van relaties.


Methode:    ervaringsleer (Kolb).

Middelen:   sport, sociale activering, psychodrama (rollenspellen e.d)


Thema’s die in de lessen aan bod komen:

·         Contact maken

·         Opkomen voor jezelf

·         Grenzen aanvoelen en grenzen aangeven en grenzen verleggen

·         Beïnvloeding (groepsdruk)

·         Pesten en gepest worden

·         Omgaan met emoties als teleurstelling, boosheid, verdriet, angst

·         Lichaamstaal

·         Mentale kracht

·         Verdediging en aanvalstechnieken vanuit verschillende vechtsportdisciplines

Weerbaarheidstraining 

Created with Sketch.

(duur zes weken met minimaal zes deelnemers) 


Een training om je fysiek en mentaal weerbaarder te maken.

HAPKIDO@SCHOOL

Created with Sketch.

Een 8 weken durend programma voor de bovenbouw van basisscholen. Hierbij krijgen de kinderen 8 lessen in een verdedigingssport. Naast fysieke verdedigingstechnieken wordt er tijdens de lessen ook aandacht geschonken aan thema's als sociale vaardigheid en weerbaarheid.

Workshop

Created with Sketch.

Voor de professionals die met kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag werken of daaraan gelinkt (denk aan kwartiermakers beleidsmedewerkers managers). In deze workshop wil ik samen met jullie kennis delen. Ik vertel vanuit expertise en ervaring over mijn visie op zorgvragen en zorg en hoor graag ook van jullie uit eigen ervaringen. Samen wil ik zorg nog beter laten aansluiten en meer expertise naar de voorkant van zorg brengen.