EVERT BOS Coaching & Training

ON THE SPOT & POP-UP

ERVAREND LEREN

Welkom

Coaching en training op het gebied van: 
Egoversterking - Sociale vaardigheden - Frustratie/agressieregulatie - Fysieke en mentale weerbaarheid.
Dit zowel individueel als in groepsgerichte trainingen en trajecten. 

Wie

Mijn coaching en training is gericht op het schoolgaande kind, puber of adolescent met moeilijk gedrag in de groep, klas of thuis.  En voor de mensen er omheen (ouders, docenten, hulpverleners) door het bewust-bekwaam maken van vaardigheden die helpend zijn in het proces.

Hoe

Gedrag aanpakken daar waar het zich openbaart, door er te zijn (on the spot) en wanneer het zich aandient (pop-up) door middel van ervaringsleren (Kolb). Trainingen die gericht zijn op het oefenen en versterken van sociaal-emotionele vaardigheden.