Het kan anders

Al jaren zie ik ontwikkelingen in de zorg die naar mijn inzicht eerder, effectiever en daardoor beter en goedkoper aangepakt kunnen worden. En dit bovenal met meer oog voor de mens. 

Daarom ben ik in juni 2018 gestart met mijn eigen bureau, hierdoor heb ik de mogelijkheid om bovenstaande in de praktijk te brengen en de daad bij het woord te voegen.

Mijn Methode

On the spot en Pop-up ervaringsleer

Gedrag aanpakken daar waar het zich openbaart (on the spot) en wanneer het zich aandient (pop-up)
In mijn coaching en trainingen richt ik mij op het schoolgaande kind met moeilijk gedrag in de groep, klas of thuis. Ik ga er vanuit dat problematiek nooit op zichzelf staat en dat moeilijk gedrag aangepakt moet worden, daar waar het zich openbaart en op het moment dat het zich aandient. Dus in de klas, groep of thuis. Bij concrete ervaringen reflectie activeren, gedragsalternatieven bouwen en deze meteen weer toepassen.
Bij moeilijk gedrag spelen er naast interne factoren ook altijd omgevingsfactoren mee en is er leerwinst te behalen bij zowel het individu alsook zijn of haar omgeving.


Window of opportunity

“Gedrag aanpakken wanneer het zich aandient“ 

Dat is het juiste leermoment, daar zit de tijdspanne met mogelijkheden. 

Mijn kennis en ervaring op het gebied van groepsdynamica en hulpverleningsmethodieken in combinatie met mijn persoonlijke kwaliteiten, maken dat ik een goede aanvulling kan zijn in de aanpak van moeilijk gedrag binnen een groep. Ik beschik over de vaardigheden om snel een situatie te analyseren en leermomenten te creëren met gedragsalternatieven. Bij concrete gebeurtenissen en ervaringen in de groep maak ik dan gebruik van dit “window of opportunity” om reflectie te activeren en eventuele gedragsalternatieven te stimuleren. Dit voorkomt uiteindelijk verergering van het gedrag en of zwaardere therapieën in een later stadium.