Evert Bos (39 jr). Ik ben getrouwd en vader van 3 jongens. Ik beschik over mijn bachelor social work en binnen de hulpverlening heb

ik meer dan 10 jaar ervaring als sociaal pedagogisch hulpverlener. Ik heb gewerkt op behandelgroepen, crisisgroep, fasehuizen, en zelfstandigheidstrainingen als persoonlijk begeleider. Veelal met uit-huis-geplaatste jongeren in de leeftijd van 10-19 jaar met psychosociale problematiek.

In het ambulante werk heb ik ervaring in de begeleiding van leerlingen met hoog verzuim door moeilijk gedrag binnen groep en klas. Tijdens individuele trainingen werken we samen aan ego versterking, fysieke en mentale weerbaarheid, omgaan met groepsdruk en verwante problemen die aan de oorzaak van de uitval ligt.


Ik geloof in de kracht van ervaringsleer en gebruik daarbij sport en muzisch agogische activiteiten als middel.


Naast mijn professionele hulpverleningsachtergrond heb ik ruime ervaring op het gebied van jeugdwerk in combinatie met sport. Als instructeur geef ik les aan kinderen, jongeren en volwassenen in Oosterse zelfverdediging. 


Mensen die mij kennen noemen mij gepassioneerd, professioneel, flexibel, creatief, laagdrempelig, analytisch, reflectief, zelfstandig en betrokken.


Ik beschik over het vermogen om op verschillende niveaus professioneel aan te sluiten en ben daardoor inzetbaar op alle treden van de zorgladder.